مشاوره خانواده تلفنی -۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

جهت تنظیم وقت مشاوره خانواده تلفنی با شماره ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ تماس بگیرید. مشاوره ها هر نیم ساعت رزرو میشوند.

مشاوره خانواده جهت حل مسائل ارتباطی بین اعضای خانواده میباشد.گاهی اختلافات به دلیل عدم اطلاعات کافی میباشد. گاهی هم به دلیل عدم شناخت خصوصیات شخصیتی اعضای خانواده میباشد. این جاسن به صورت انفرادی و یا با شرکت همه اعضای خانواده میباشد.

شماره تماس مشاوره خانواده تلفنی :

جهت تماس و رزرو وقت با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید. در صورت عدم پاسخگویی پیامک نیز پاسخ داده میشود.

مشاوره خانواده توسط روانشناسان مجرب و متخصص در این زمینه انجام میشود . مشاوره در تمامی زمینه های روانشناسی انجام میشود . در صورت نیاز به اجرای تست های روانشناسی به صورت آنلاین قابل اجرا میباشند.

پس از پاسخگویی به سوال ها ،روانسنجی تست انجام میشود . سپس تست ها در اختیار روانشناس قرار میگیرد . طبق نتایج تست جلسات برنامه ریزی میگردد.

مشاوره روانشناسی- مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین – مرکز مشاوره – مشاوره خانواده – مشاوره کودک و نوجوان

۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲-۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲-۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

مشاوره روانشناسی- مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین – مرکز مشاوره – مشاوره خانواده – مشاوره کودک و نوجوان

۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲-۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲-۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

مشاوره روانشناسی- مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین – مرکز مشاوره – مشاوره خانواده – مشاوره کودک و نوجوان

۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲-۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲-۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

هزینه مشاوره تلفنی :

هزینه جلسات طبق نرخ سازمان نظام روانشناسی میباشد . هزینه های اعلامی بخ ازای هر نیم ساعت میباشد . در صورت نیاز به ادامه جلسات همان جلسه تسویه میگردد. در صورت نیاز به اجرای تست های روانشناسی هزینه اعلام خواهد شد .

در ضمن طی جلسات مشاوره در صورت نیاز به دارودرمانی به روانپزشک ارجاع داده خواهد شد . در صورت نیاز به درمان ها یمکمل از روانشناسان مرکز کمک خواهیم گرفت .

طی جلسات به صورت منظم و طبق نظر مشاور ،سبب نتایج بهتر و سریع تر خواهد شد . در صورت عدم همکاری تمامی اعضای خانواده ،پیگیری حتی یکی از اعضا نیز سودمند میباشد .

مشاوره خانواده – ازدواج- کودک – نوجوان – اعتیاد –