مشاوره خانواده تلفنی -۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

جهت تنظیم وقت مشاوره خانواده تلفنی با شماره ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ تماس بگیرید. مشاوره ها هر نیم ساعت رزرو میشوند. مشاوره خانواده جهت حل مسائل ارتباطی بین اعضای خانواده میباشد.گاهی اختلافات به دلیل عدم اطلاعات کافی میباشد. گاهی هم به دلیل عدم شناخت خصوصیات شخصیتی اعضای خانواده میباشد. این جاسن به صورت انفرادی و یا با شرکت … ادامه خواندن مشاوره خانواده تلفنی -۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

روانشناس فردی-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

روانشناس فردی از طریق شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲ امکان پذی رمیباشد . این مشاوره در زمنیه مشکلات افراد به صورت خصوصی انجام میشود . مشاوره ها به صورت تلفنی و آنلاین انجام میشود. شماره روانشناس فردی : شماره های درج شده در سایت به صورت شبانه روزی میباشد . مشاوره جهت حل مسائل بین فردی افراد بسیار … ادامه خواندن روانشناس فردی-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

روانشناس شخصیت-۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

روانشناس شخصیت به بررسی خصوصیات شخصیتی افراد میپردازد. جهت برقراری ارتباط با مشاورین ما با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ تماس بگیرید . این مرکز همه روزه از ساعت ۹ صبح الی ۹ شب به صورت تلفنی دایر میباشد. به دلیل شیوع ویروس کرونا جلسات مشاوره فعلا به صورت غیرحضوری انجام میگردد . در صورت نیاز به انجام … ادامه خواندن روانشناس شخصیت-۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

روانشناس رابطه -۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

روانشناس رابطه به بررسی مسائل بین اعضای خانوادهمیپردازد. برای تماس با روانشناس رابطه با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ تماس بگیرید . مشاورهبه صورت تلفنی و آنلاین امکان پذیر است. هزینه سایت روانشناس: هزینه جلسه مشاوره با توجه به مدرک تحصیلی و سابقهکار مشاورین میتواند تا حدودی متفاوت باشد. جهت اطلاع از هزینه ها به شماره هایمرکز تماس … ادامه خواندن روانشناس رابطه -۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

روانشناس شخصی- ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

روانشناس شخصی به بررسی مسائل بین اعضای خانوادهمیپردازد. برای تماس با روانشناس شخصی با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ تماس بگیرید . مشاورهبه صورت تلفنی و آنلاین امکان پذیر است. هزینه سایت روانشناس: هزینه جلسه مشاوره با توجه به مدرک تحصیلی و سابقهکار مشاورین میتواند تا حدودی متفاوت باشد. جهت اطلاع از هزینه ها به شماره هایمرکز تماس … ادامه خواندن روانشناس شخصی- ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

روانشناس اجتماعی -۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

روانشناس اجتماعی به بررسی مسائل بین اعضای خانوادهمیپردازد. برای تماس با روانشناس اجتماعی با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ تماس بگیرید . مشاورهبه صورت تلفنی و آنلاین امکان پذیر است. هزینه سایت روانشناس: هزینه جلسه مشاوره با توجه به مدرک تحصیلی و سابقهکار مشاورین میتواند تا حدودی متفاوت باشد. جهت اطلاع از هزینه ها به شماره هایمرکز تماس … ادامه خواندن روانشناس اجتماعی -۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

روانشناس زندگی -۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

روانشناس زندگی به بررسی مسائل بین اعضای خانوادهمیپردازد. برای تماس با روانشناس زندگی با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ تماس بگیرید . مشاورهبه صورت تلفنی و آنلاین امکان پذیر است. هزینه سایت روانشناس: هزینه جلسه مشاوره با توجه به مدرک تحصیلی و سابقهکار مشاورین میتواند تا حدودی متفاوت باشد. جهت اطلاع از هزینه ها به شماره هایمرکز تماس … ادامه خواندن روانشناس زندگی -۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷