مشاوره کودک تلفنی کرج

مشاوره کودک تلفنی کرج-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مرکز مشاوره کودک تلفنی کرج پاسخگو به سوالات شما به صورت شبانه روزی میباشد. برای تماس با مشاوره کودک تلفنی کرج با شماره ۰۹۱۲۰۷۰۰۹۸۲  تما س بگیرین.  مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند. برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین.هزینه مشاوره کودک تلفنی کرج به صورت شماره کارت […]

مشاوره کودک تلفنی شهرستان

مشاوره کودک تلفنی شهرستان-۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

مرکزمشاوره کودک تلفنی شهرستان پاسخگو به سوالات شما به صورت شبانه روزی میباشد. برای تماس با مشاوره کودک تلفنی شهرستان با شماره ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ تماس بگیرین. مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین.هزینه مشاوره کودک تلفنی شهرستانبه صورت شماره کارت از شما دریافت […]

مشاوره کودک منطقه یک

مشاوره کودک تلفنی منطقه یک-۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

مرکزمشاوره کودک تلفنی منطقه یک پاسخگو به سوالات شما به صورت شبانه روزی میباشد. برای تماس با مشاوره کودک تلفنی منطقه یک با شماره تماس ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲تماس بگیرین.مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین.هزینه مشاوره کودک تلفنی منطقه یک به صورت شماره کارت […]

مشاوره کوددک شهرستان-02126852940

مشاوره کوددک شهرستان-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

مرکزمشاوره کودک شهرستان پاسخگو به سوالات شما به صورت شبانه روزی میباشد. برای تماس با مشاوره کودک شهرستان با شماره تماس ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷تماس بگیرین.مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین.هزینه مشاوره کودک شهرستانبه صورت شماره کارت از شما دریافت میشود.برای اطلاع از مشاوره […]

مشاوره کودک بیش فعال-۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده, مشاوره خانواده

مرکز مشاوره کودک بیش فعال با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ و یا ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲برای هماهنگی حضوری و تلفنی تماس بگیرین.برای بیش فعالی کودکان و کنترل هیجانات با ما باشین.مادر مشاوره کودک بیش فعال شما به شما اموزش های لازم برای گذر از این مرحله سنی را میدهیم. برای پیش گییری از مشکلات خود با کودکانتان با ما تماس […]

مشاوره کودک نارمک

مشاوره کودک نارمک-۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

مرکزمشاوره کودک نارمک  پاسخگو به سوالات شما به صورت شبانه روزی میباشد. برای تماس با مشاوره کودک  نارمک  با شماره تماس ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷تماس بگیرین.مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین.هزینه مشاوره کودک نارمک به صورت شماره کارت از شما دریافت میشود.برای اطلاع از […]

مشاوره کودک نیاوران

مشاوره کودک نیاوران – ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مرکزمشاوره کودک نیاوران پاسخگو به سوالات شما به صورت شبانه روزی میباشد. برای تماس با مشاوره کودک  نیاوران با شماره تماس ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷تماس بگیرین.مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین.هزینه مشاوره کودک نیاوران به صورت شماره کارت از شما دریافت میشود.برای اطلاع از […]

مشاوره کودک تجریش

مشاوره کودک تجریش

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره خانواده

مرکزمشاوره کودک تجریش  پاسخگو به سوالات شما به صورت شبانه روزی میباشد. برای تماس با مشاوره کودک تجریش  با شماره تماس ۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰تماس بگیرین.مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین.هزینه مشاوره کودک تجریشبه صورت شماره کارت از شما دریافت میشود.برای اطلاع از مشاوره […]

مشاوره کودک تلفنی اقدسیه

مشاوره کودک تلفنی اقدسیه-۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده, مشاوره خانواده

مرکزمشاوره کودک تلفنی اقدسیه پاسخگو به سوالات شما به صورت شبانه روزی میباشد. برای تماس با مشاوره کودک تلفنی اقدسیه با شماره تماس ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲تماس بگیرین.مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین.هزینه مشاوره کودک تلفنی اقدسیه به صورت شماره کارت از شما دریافت […]

نوروفیدبک نیاوران

نوروفیدبک نیاوران-۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده, مشاوره خانواده

مرکز نوروفیدبک نیاوران واقع در تهران نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو میباشد. برای هماهنگی با شماره تلفن ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲ تماس بگیرین.مرکز نوروفیدبک نیاوران  میتواند نقش بسزایی در توانمندی تحصیلی دانش اموزان به ویژه در مقطع کنکور داشته باشد. نوروفیدبک کمک به کشف و رفع ضعف های مهارت های شناختی میباشد. نوروفیدبک کمک به درک بهتر […]