مشاوره کورک اهواز

مشاوره کودک اهواز-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مرکز مشاوره کودک اهواز پاسخگو به سوالات شما به صورت شبانه روزی میباشد. برای تماس با مرکز مشاوره کودک اهواز با شماره ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲تماس بگیرین.مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند. برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین. هزینه مرکز مشاوره کودک اهواز به صورت شماره کارت از شما دریافت […]

مشاوره کودک شیراز

مشاوره کودک شیراز-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مرکز مشاوره کودک شیراز پاسخگو به سوالات شما به صورت شبانه روزی میباشد. برای تماس با مرکز مشاوره کودک شیراز با شماره ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲تماس بگیرین.مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند. برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین. هزینه مرکز مشاوره کودک شیراز به صورت شماره کارت از شما دریافت […]

مشاوره کودک اصفهان

مشاوره کودک اصفهان-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مرکز مشاوره کودک اصفهان پاسخگو به سوالات شما به صورت شبانه روزی میباشد. برای تماس با مرکز مشاوره کودک اصفهان با شماره ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲تماس بگیرین.مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند. برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین. هزینه مرکز مشاوره کودک اصفهان به صورت شماره کارت از شما دریافت […]

مشاوره کودک تلفنی تبریز

مشاوره کودک تلفنی تبریز-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مرکز مشاوره کودک تلفنی تبریز پاسخگو به سوالات شما به صورت شبانه روزی میباشد. برای تماس با مشاوره کودک تلفنی تبریز با شماره ۰۹۱۲۰۷۰۰۹۸۲  تماس بگیرین. م مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند. برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین.هزینه مشاوره کودک تلفنی تبریز به صورت شماره کارت […]

مشاوره کودک تلفنی کرج

مشاوره کودک تلفنی کرج-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مرکز مشاوره کودک تلفنی کرج پاسخگو به سوالات شما به صورت شبانه روزی میباشد. برای تماس با مشاوره کودک تلفنی کرج با شماره ۰۹۱۲۰۷۰۰۹۸۲  تما س بگیرین.  مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند. برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین.هزینه مشاوره کودک تلفنی کرج به صورت شماره کارت […]

مشاوره کودک بیش فعال-۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده, مشاوره خانواده

مرکز مشاوره کودک بیش فعال با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ و یا ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲برای هماهنگی حضوری و تلفنی تماس بگیرین.برای بیش فعالی کودکان و کنترل هیجانات با ما باشین.مادر مشاوره کودک بیش فعال شما به شما اموزش های لازم برای گذر از این مرحله سنی را میدهیم. برای پیش گییری از مشکلات خود با کودکانتان با ما تماس […]

مشاوره کودک نیاوران

مشاوره کودک نیاوران – ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده

مرکزمشاوره کودک نیاوران پاسخگو به سوالات شما به صورت شبانه روزی میباشد. برای تماس با مشاوره کودک  نیاوران با شماره تماس ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷تماس بگیرین.مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین.هزینه مشاوره کودک نیاوران به صورت شماره کارت از شما دریافت میشود.برای اطلاع از […]

مشاوره کودک تلفنی اقدسیه

مشاوره کودک تلفنی اقدسیه-۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده, مشاوره خانواده

مرکزمشاوره کودک تلفنی اقدسیه پاسخگو به سوالات شما به صورت شبانه روزی میباشد. برای تماس با مشاوره کودک تلفنی اقدسیه با شماره تماس ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲تماس بگیرین.مشاوره کودک با کادر قوی از دکتران روانشناس کودک پاسخگو میباشند برای رفع مشکلات خود با کودکانتان باما تماس بگیرین.هزینه مشاوره کودک تلفنی اقدسیه به صورت شماره کارت از شما دریافت […]

نوروفیدبک نیاوران

نوروفیدبک نیاوران-۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده, مشاوره خانواده

مرکز نوروفیدبک نیاوران واقع در تهران نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو میباشد. برای هماهنگی با شماره تلفن ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲ تماس بگیرین.مرکز نوروفیدبک نیاوران  میتواند نقش بسزایی در توانمندی تحصیلی دانش اموزان به ویژه در مقطع کنکور داشته باشد. نوروفیدبک کمک به کشف و رفع ضعف های مهارت های شناختی میباشد. نوروفیدبک کمک به درک بهتر […]

مشاوره ازدواج اقدسیه

مشاوره ازدواج اقدسیه-۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲

Posted on Leave a commentPosted in دسته‌بندی نشده, مشاوره خانواده

مرکز مشاوره ازدواج اقدسیه با شماره تماس ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲ پاسخ گو به سوالات شما میباشد. مشاوره ازدواج اقدسیه مشاوره قبل و بعد از ازدواج است.که به صورت تلفنی و حضوری ۲۴ ساعته پاسخ گو میباشد. مشاوره ازدواج مشاوره قبل و بعد از ازدواج میباشد.مشاوره ازدواج داراس ازمون های شخصیت و تست های روانشناسی میباشد. مشاوره ازدواج […]