مشاوره خانواده تلفنی -۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

جهت تنظیم وقت مشاوره خانواده تلفنی با شماره ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ تماس بگیرید. مشاوره ها هر نیم ساعت رزرو میشوند.

مشاوره خانواده جهت حل مسائل ارتباطی بین اعضای خانواده میباشد.گاهی اختلافات به دلیل عدم اطلاعات کافی میباشد. گاهی هم به دلیل عدم شناخت خصوصیات شخصیتی اعضای خانواده میباشد. این جاسن به صورت انفرادی و یا با شرکت همه اعضای خانواده میباشد.

شماره تماس مشاوره خانواده تلفنی :

جهت تماس و رزرو وقت با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید. در صورت عدم پاسخگویی پیامک نیز پاسخ داده میشود.

مشاوره خانواده توسط روانشناسان مجرب و متخصص در این زمینه انجام میشود . مشاوره در تمامی زمینه های روانشناسی انجام میشود . در صورت نیاز به اجرای تست های روانشناسی به صورت آنلاین قابل اجرا میباشند.

پس از پاسخگویی به سوال ها ،روانسنجی تست انجام میشود . سپس تست ها در اختیار روانشناس قرار میگیرد . طبق نتایج تست جلسات برنامه ریزی میگردد.

مشاوره روانشناسی- مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین – مرکز مشاوره – مشاوره خانواده – مشاوره کودک و نوجوان

۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲-۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲-۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

مشاوره روانشناسی- مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین – مرکز مشاوره – مشاوره خانواده – مشاوره کودک و نوجوان

۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲-۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲-۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

مشاوره روانشناسی- مشاوره تلفنی مشاوره آنلاین – مرکز مشاوره – مشاوره خانواده – مشاوره کودک و نوجوان

۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲-۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲-۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

هزینه مشاوره تلفنی :

هزینه جلسات طبق نرخ سازمان نظام روانشناسی میباشد . هزینه های اعلامی بخ ازای هر نیم ساعت میباشد . در صورت نیاز به ادامه جلسات همان جلسه تسویه میگردد. در صورت نیاز به اجرای تست های روانشناسی هزینه اعلام خواهد شد .

در ضمن طی جلسات مشاوره در صورت نیاز به دارودرمانی به روانپزشک ارجاع داده خواهد شد . در صورت نیاز به درمان ها یمکمل از روانشناسان مرکز کمک خواهیم گرفت .

طی جلسات به صورت منظم و طبق نظر مشاور ،سبب نتایج بهتر و سریع تر خواهد شد . در صورت عدم همکاری تمامی اعضای خانواده ،پیگیری حتی یکی از اعضا نیز سودمند میباشد .

مشاوره خانواده – ازدواج- کودک – نوجوان – اعتیاد –

روانشناس فردی-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

روانشناس فردی از طریق شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۵۴۲ امکان پذی رمیباشد . این مشاوره در زمنیه مشکلات افراد به صورت خصوصی انجام میشود . مشاوره ها به صورت تلفنی و آنلاین انجام میشود.

شماره روانشناس فردی :

شماره های درج شده در سایت به صورت شبانه روزی میباشد . مشاوره جهت حل مسائل بین فردی افراد بسیار موثر میباشد . در صورت عدم پاسخگویی با شماره موبایل ۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲ تماس بگیرید .

روانشناس شخصیت-۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

روانشناس شخصیت به بررسی خصوصیات شخصیتی افراد میپردازد. جهت برقراری ارتباط با مشاورین ما با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ تماس بگیرید .

این مرکز همه روزه از ساعت ۹ صبح الی ۹ شب به صورت تلفنی دایر میباشد. به دلیل شیوع ویروس کرونا جلسات مشاوره فعلا به صورت غیرحضوری انجام میگردد . در صورت نیاز به انجام تست های روانشناسی شخصیت به صورت آنلاین انجام میشود .

روانشناس شخصیت خانواده:

در این جلسات علاوه بر انجام مصاحبه های بالینی ، تست های روانشناسی نیز انجام میگردد . با توجه به اطلاعات به دست آمده شخصیت تمامی اعضای خانواده به دست می آید . گاهی در صورت وجود مشکلات و اختلالات شخصیتی ، جلسات درمانی آغاز میشود .

روانشناس تلفنی :

انجام جلسات مشاوره به صورت تلفنی امکان پذیر است. حتی گاهی افراد به صورت غیرحضوری برای بیان کردن مشکلات خود راحت تر هستند . در صورت نیاز به دارودرمانی فرد به روانپزشک مرجع ارجاع داده خواهد شد .

مشاوره روانشناسی خانواده :

این جلسات با حضور تمامی اعضای خانواده انجام میشود . گاهی جلسا انفرادی هماهنگ میشود . جلسات بین ۵ تا ۱۰ جلسه میباشد . البته جلسات درمانی جدا محاسبه میگردد .

هزینه روانشناس شخصیت :

جهت اطلاع از هزینه جلسات با مرکز تماس بگیرید . هزینه ها به صورت هر نیم ساعت محاسبه میگردد . روانشناسی نیز صبر و حوصله دارد . پس جلسات تکی و مشاوره ها ی کوتاه امکان پذیر نمیباشد . گاهی حتی مشاوره های کوتاه آسیب های بیشتر به افراد وارد میکند .

این مرکز با همکاری روانشناسان متخصص در حوزه های مختلف دایر میباشد . روانشناس – روانپزشک – روانسنج – نوروتراپیست -۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

این مرکز با همکاری روانشناسان متخصص در حوزه های مختلف دایر میباشد . روانشناس – روانپزشک – روانسنج – نوروتراپیست -۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

این مرکز با همکاری روانشناسان متخصص در حوزه های مختلف دایر میباشد . روانشناس – روانپزشک – روانسنج – نوروتراپیست -۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

این مرکز با همکاری روانشناسان متخصص در حوزه های مختلف دایر میباشد . روانشناس – روانپزشک – روانسنج – نوروتراپیست -۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

این مرکز با همکاری روانشناسان متخصص در حوزه های مختلف دایر میباشد . روانشناس – روانپزشک – روانسنج – نوروتراپیست -۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷-۰۹۱۲۰۷۰۰۵۸۲

روانشناس رابطه -۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

روانشناس رابطه به بررسی مسائل بین اعضای خانواده
میپردازد. برای تماس با روانشناس رابطه با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ تماس بگیرید . مشاوره
به صورت تلفنی و آنلاین امکان پذیر است.

هزینه سایت روانشناس:

هزینه جلسه مشاوره با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه
کار مشاورین میتواند تا حدودی متفاوت باشد. جهت اطلاع از هزینه ها به شماره های
مرکز تماس بگیرید. جلسات مشاوره به صورت نیم ساعته میباشد. مشاوره در تمامی ایام
هفته از ۹ صبح تا ۹ شب امکان پذیر است.

روانشناس شخصی- ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

روانشناس شخصی به بررسی مسائل بین اعضای خانواده
میپردازد. برای تماس با روانشناس شخصی با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ تماس بگیرید . مشاوره
به صورت تلفنی و آنلاین امکان پذیر است.

هزینه سایت روانشناس:

هزینه جلسه مشاوره با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه
کار مشاورین میتواند تا حدودی متفاوت باشد. جهت اطلاع از هزینه ها به شماره های
مرکز تماس بگیرید. جلسات مشاوره به صورت نیم ساعته میباشد. مشاوره در تمامی ایام
هفته از ۹ صبح تا ۹ شب امکان پذیر است.

روانشناس اجتماعی -۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

روانشناس اجتماعی به بررسی مسائل بین اعضای خانواده
میپردازد. برای تماس با روانشناس اجتماعی با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ تماس بگیرید . مشاوره
به صورت تلفنی و آنلاین امکان پذیر است.

هزینه سایت روانشناس:

هزینه جلسه مشاوره با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه
کار مشاورین میتواند تا حدودی متفاوت باشد. جهت اطلاع از هزینه ها به شماره های
مرکز تماس بگیرید. جلسات مشاوره به صورت نیم ساعته میباشد. مشاوره در تمامی ایام
هفته از ۹ صبح تا ۹ شب امکان پذیر است.

روانشناس زندگی -۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷

روانشناس زندگی به بررسی مسائل بین اعضای خانواده
میپردازد. برای تماس با روانشناس زندگی با شماره ۰۲۱۲۶۱۳۵۳۹۷ تماس بگیرید . مشاوره
به صورت تلفنی و آنلاین امکان پذیر است.

هزینه سایت روانشناس:

هزینه جلسه مشاوره با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه
کار مشاورین میتواند تا حدودی متفاوت باشد. جهت اطلاع از هزینه ها به شماره های
مرکز تماس بگیرید. جلسات مشاوره به صورت نیم ساعته میباشد. مشاوره در تمامی ایام
هفته از ۹ صبح تا ۹ شب امکان پذیر است.